کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب جلد سوم

  • "قصه های خوب برای بچه های خوب" نوشته مهدی آذر یزدی، توسط انتشارات امیر‌کبیر منتشر شده است.
  • موضوع کتاب: ادبیات داستانی، داستان کودکان، داستان، آثار مستقل كودكان
  • قصه های سندبادنامه وقابوسنامه

درباره کتاب قصه‌های خوب:

"قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" در سه جلد منتشر شده است.کتاب حاضرجلد سوم این مجموعه می‌باشد و شامل بیست و چهار قصه است، نویسنده، این قصه‌ها را از کتاب سندباد نامه و قابوسنامه انتخاب کرده است به زبانی ساده و زیبا برای بچه‌ها نوشته.این دو کتاب، بسیار قدیمی هستند و در آن‌هاقصه‌هایی هست که به کار زندگی امروز نمی‌آید اما نویسنده بهترین قصه‌ها از آن را انتخاب و بازنویسی کرده است.
"سندبادنامه" کتابی است داستانی که در اصل به زبان هندی قدیم بوده و بعد به زبان پهلوی و بعد به عربی و بعد در قرن ششم هجری توسط ظهیری سمرقندی به فارسی ترجمه شده. کتاب سندبادنامه انشاء قدیمی آن بسیار مشکل است.
"قابوسنامه" کتابی است در تربیت و با انشایی ساده‌تر و روان‌تر و خوب‌تر که کیکاووس وشمگیر پادشاه قرن پنجم هجری برای نصیحت فرزندش نوشته و مطالبش بسیار مفید است.

 

منبع: خرید کتاب ، خرید اینترنتی کتاب