کتاب شماره تلفن پرنده ها 

  • "شماره تلفن پرنده ها" نوشته حسین تولائی، توسط انتشارات امیر‌کبیر منتشر شده است.
  • موضوع کتاب: ادبیات داستانی، داستان کودکان، داستان، آثار مستقل كودكان

منبع: خرید کتاب ، خرید اینترنتی کتاب