کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب جلد1

  • "قصه های خوب برای بچه های خوب" نوشته مهدی آذر یزدی، توسط انتشارات امیر‌کبیر منتشر شده است.
  • موضوع کتاب: ادبیات داستانی، داستان کودکان، داستان، آثار مستقل كودكان
  • قصه های كلیله ودمنه

درباره کتاب قصه های خوب:

"قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب جلد 1" این کتاب، بیست و پنج قصه دارد. نویسنده، این قصه‌ها را از کتاب "کلیله ودمنه " انتخاب کرده و آن‌هارا به زبانی ساده و زیبا برای بچه‌ها نوشته است. اصل کتاب "کلیله و دمنه"، متعلق به قرن پنجم است و صد حکایت دارد و نویسنده بیست و پنج قصه از بهترین قصه‌های آن را در این کتاب بازنویسی کرده است.

 

منبع:خرید کتاب ، خرید اینترنتی کتاب