کتاب سردار سرکش

  • "سردار سرکش" نوشته مهدی میرکیایی، توسط انتشارات امیر‌کبیر منتشر شده است.
  • موضوع کتاب: ادبیات داستانی، داستان کودکان، داستان، آثار مستقل كودكان
  • بهرام چوبین

درباره کتاب سردار سرکش:

در سال‌هایی که ساسانیان بر ایران حکومت می کردند، یکی از سرداران ایرانی به نام بهرام چوبین در برابر خسرو پرویز، شاه ساسانی، قیام کرد. بسیاری از سربازان و سرداران سپاه ایران که از ستم‌ های خسرو پرویز به تنگ آمده بودند به این سردار پیوستند.

 

منبع: خرید کتاب ، خرید اینترنتی کتاب