کتاب عروسک پدر

  • "عروسک پدر" نوشته پاتریشا كالورت و ترجمه شقایق قندهاری، توسط انتشارات امیر‌کبیر منتشر شده است.
  • موضوع کتاب: ادبیات داستانی، داستان کودکان، داستان، آثار مستقل كودكان

درباره کتاب عروسک پدر:

گلنیس، می خواهم چیزی را به تو بگویم که تا به حال به هیچ کس نگفته‌ام؛ حتی به وکلایم، حتی به مادرت و مادربزرگت، به هیچ کس. اما حالا خیلی مهم است که تو آن را بدانی، فقط به این دلیل که تو دختر قابل اعتماد و وفاداری هستی. احساس می کردم تمام وجودم با چیز بسیار نایابی پُر شده، چیز بسیار خوشمزه‌ای که حتی می توانستم مزه‌اش را رو نوک زبانم احساس کنم. ترش و در عین حال شیرین، مثل تمشک‌هایی که هر سال تابستان در چمن‌زار آفتابی پشت خانه‌ی مادربزرگ، در نزدیکی رودخانه، می چیدم.

 

منبع: خرید کتاب ، خرید اینترنتی کتاب