کتاب آموزش‌ گفتار

  • "آموزش‌ گفتار" نوشته پل‌ ژاگو ترجمه نیلوفر خوانساری‌، توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.
  • موضوع کتاب: روانشناسی موفقیت،آموزش‌ گفتار

درباره کتاب اموزش گفتار:

در این‌ کتاب‌ به‌ تمام‌ کسانی‌ که‌ مایلند از گفتاری‌ ساده‌، روشن‌ و روان‌ برخوردار باشند، راه‌ و رسم‌ آن‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. زیرا افراد بسیاری‌ حتی‌ برای‌ برآوردن‌ نیازهای‌ روزمرة‌ زندگی‌، از سهولت‌ بیانی‌ کافی‌ و لازم‌ برخوردار نیستند. آموزش‌ گفتار کتابی‌ است‌ برای‌ آموزش‌ مسلط‌ بودن‌، جالب‌ شدن‌، توانا بودن‌، جذب‌ و متقاعد کردن‌ دیگران‌.

منبع: خرید کتاب ، خرید اینترنتی کتاب