کتاب روان شناسی و کار

"روان شناسی و کار" نوشته  تیموتی لوی بیئل با ترجمه شهرام‌ نقش‌ تبریزی‌، توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.
موضوع کتاب: روانشناسی،روان شناسی و کار

درباره کتاب روانشناسی و کار:

هنگامی که برای اولین بار با شخصی آشنا می‌شویم، دوست داریم بدانیم که وی به چه فعالیتی مشغول است. چرا که در فرهنگ غربی‌ها کار یا مشغولیتی که در مقابل آن پول دریافت می‌شود نقشی اساسی در تعیین هویت افراد بزرگسال دارد. کتاب «روان‌شناسی و کار» ضمن تعریف کار به الگوهای اشتغال، ارتباط اشتغال و آموزش، اهمیت کار برای فرد، انگیزش در کار و… پرداخته است.

منبع: خرید کتاب ، خرید اینترنتی کتاب