کتاب دیوان رباعیات نیما یوشیج

  • "دیوان رباعیات نیما یوشیج"نوشته شراگیم یوشیج ،توسط انتشارات مروارید منتشر شده است.
  • موضوع کتاب:شعرنو

درباره کتاب دیوان رباعیات نیما یوشیج:

گفتم چه غم ار زیاد ور کم داری
گفتا چو چنین است چرا غم داری
گفتم غم آن است که اسباب غمم
از من گسلی و کم فراهم داری
خال تو بجست مرغ و در دام تو شد
چشم تو باید آهوی و رام تو شد
آزاده دلم که سر به راه خود برد
عشق تو به جان گرفت و بدنام تو شد
"این مجموعه متضمن اشعاری است كه عمدتا در قالب مثنوی و غزل با موضوعات عاشقانه و عارفانه به نظم كشیده شده است. برای مثال: دلبرم، این عشق تو زیباترین اسرار من/ روز و شب مهمان تویی در خاطر و پندار من/ روی ماهت را بدیدم، من شدم دیوانه‌ات/ آرزو دارم شوم مهمان و آیم خانه‌است.

منبع: خرید کتاب ، خرید اینترنتی کتاب