تاب هوپاتیا

"هوپاتیا" نوشته سندی دونوان/ مترجم فاطمه شاداب، توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.

موضوع کتاب: تاریخ، شخصیت های تاریخی

درباره کتاب هوپاتیا

هوپاتیا ریاضیدان مصری در حدود 350 تا 370 میلادی در اسكندریه در امپراتوری روم آن زمان و مصر امروزی به دنیا آمد و نزد پدرش تئون آموزش دید. او یكی از مشهورترین ریاضیدانان شهر و تنها زن مشهوری بود كه در اسكندریه می‌زیست آن هم زمانی كه از زنان فقط ازدواج و زاییدن توقع می رفت. او به هیچ یک از این‌ها تن در نداد. او به جای این كه بی‌صدا در خانه بنشیند، روزهایش را به تدریس، مطالعه و یا قدم زدن در مجامع عمومی و شركت در مباحث مردانه مثل فلسفه، علوم و دین گذراند.
پس از سقوط شهر تروا در جنگ مشهور تروا در حدود سال 1180 پیش از میلاد، سربازان به یونانی فرو رفته در باتلاق قحطی و اقتصادی از هم پاشیده بازگشتند.

 

منبع: خرید کتاب ، خرید اینترنتی کتاب