آموزش درک متون انگلیسی(reading)

آموزش درک متون انگلیسی(reading)

  • "DLM زبان انگلیسی" توسط انتشارات تبلور دانش منتشر شده است.
  • موضوع فلش کارت: زبان انگلیسی، واژه‌نامه، مدیریت، گرامر، دستور زبان انگلیسی
  • شامل واژه‌نامه فارسی- انگلیسی

منبع: خرید کتاب ، خرید اینترنتی کتاب